Ga naar hoofdinhoud

En dan gaan we om tafel en werken we met elkaar toe naar het afscheid. Zeker als het overlijden onverwacht is, heb je er misschien nog nooit over nagedacht. Gelukkig hoef je niet alles in één keer te beslissen, ik houd de lijn in de gaten en zorg ervoor dat alles op z’n tijd aan de orde komt. Natuurlijk is het belangrijk of het een begrafenis of crematie wordt, maar in feite is dat maar een klein onderdeel van de uitvaart. Met elkaar bespreken we welke sfeer de dag mag hebben, hoe past die bij de verwachting die er was over het leven, of bij het geleefde leven? Hoe wil je dat terugzien? Jullie hebben je eigen wensen, ik bied de mogelijkheden die er zijn. Misschien kom je dan wel op ideeën waar je zelf nooit aan hebt gedacht.
Zo licht ik voor over mogelijk andere locaties. Vertel ik over manden, kisten, baren, wades en doeken, van groot tot klein. Denk ik mee over duurzame keuzes. Kijken we met elkaar naar mogelijke rituelen en hoe er plek is voor ieders eigenheid. Daarin heb ik ook oog voor familierelaties en ga ik het aan om dingen bespreekbaar te maken, óók met de kinderen, met wie ik vaak een kindervergadering houd.
Elke dag kom ik even langs. Stap voor stap geven we invulling aan het afscheid. Ik bewaak het proces en weet wat er moet gebeuren. En uiteindelijk staat alles op papier in een draaiboek dat als basis dient, met ruimte voor wat er is.

Back To Top